با ما در تماس باشید:  36341115 - 071 ( دوره اول )       36244537 - 071 ( دوره دوم ) ایسنتاگرام

پذیرفته شدن 31 نفر از ۸۲ دانش آموز شرکت کننده پایه ششم در آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و کسب آمار 38 % قبولی
صفحه شخصی باشگاه نخبگان
خاطرات و تجربیات باشگاه نخبگان
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
روناک پرتوآذر
فارغ التحصیل،
شنبه 1398/04/15 ، ساعت 15:2
اخطار: این پیام فقط برای اعضای مدرسه قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده لطفا از اینجا وارد شوید...
روناک پرتوآذر
فارغ التحصیل،
شنبه 1398/04/15 ، ساعت 15:0
اخطار: این پیام فقط برای اعضای مدرسه قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده لطفا از اینجا وارد شوید...
روناک پرتوآذر
فارغ التحصیل،
شنبه 1398/04/15 ، ساعت 14:57
اخطار: این پیام فقط برای اعضای مدرسه قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده لطفا از اینجا وارد شوید...
روناک پرتوآذر
فارغ التحصیل،
شنبه 1398/04/15 ، ساعت 14:55

اولین عکس پرسنلی ! با مقنعه صورتی نخبگان 

فکر‌کنم سال ۱۳۹۴