با ما در تماس باشید:  36341115 - 071 ( دوره اول )       36244537 - 071 ( دوره دوم ) اینستاگرام

صفحه شخصی مربی
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده مربی های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
طیبه الهی
دبیر - دبستان دخترانه
دیروز ، ساعت 18:46

تغییر فیزیکی و اوریگامی

ثنا یزدانی   پنجم دبستان دخترانه،کلاس 17 شعبه الف
💖💖😍
دیروز ، ساعت 9:51
یسنا توکلی پور   پنجم دبستان دخترانه،کلاس 17 شعبه الف
کتاب علوم
دیروز ، ساعت 9:50
طیبه الهی
دبیر - دبستان دخترانه
دیروز ، ساعت 18:44
طیبه الهی
دبیر - دبستان دخترانه
دیروز ، ساعت 18:43
طیبه الهی
دبیر - دبستان دخترانه
دیروز ، ساعت 18:43
طیبه الهی
دبیر - دبستان دخترانه
دیروز ، ساعت 18:41

تغیرات فیزیکی و شیمیایی