با ما در تماس باشید:  36341115 - 071 ( دوره اول )       36244537 - 071 ( دوره دوم ) ایسنتاگرام

جشن افتخارورزشی، مقام سوم مسابقات شنا( 100m آزاد انفرادی)-مرحله ناحیه گلنار سلیمانی کشکولی سوم دبستان دخترانه،کلاس 13 شعبه ج
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...