با ما در تماس باشید:  36341115 - 071 ( دوره اول )       36244537 - 071 ( دوره دوم ) ایسنتاگرام

جشن افتخارآموزشی، برگزیده نهایی المپیاد ریاضی ( رتبه سوم ) دلنیا افشاری ششم دبستان دخترانه،کلاس 25 شعبه ج
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...