با ما در تماس باشید:  36341115 - 071 ( دوره اول )       36244537 - 071 ( دوره دوم ) اینستاگرام

جشن افتخارفرهنگی، کسب مقام دوم ناحیه در مسابقات حفظ قرآن ساغر زارع دانش آموز
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...