با ما در تماس باشید:  36341115 - 071 ( دوره اول )       36244537 - 071 ( دوره دوم ) اینستاگرام

آنیسا سادات یزدان پرست ششم دبستان دخترانه،کلاس 21 شعبه ب
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
99-00
کلاس 20 | پنجم
98-99
کلاس 42 | چهارم
97-98
کلاس 40 | چهارم
00-01
کلاس 21 | ششم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!