جشن افتخار طناز هاشمی دهقی
جشن افتخارورزشی، برگزیده مسابقه پروژه ملی کنترل وزن و چاقی (کوچ ) مرحله ناحیه طناز هاشمی دهقی پنجم ج، کلاس 19
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...
روشا عبدی   پنجم الف، کلاس 17
افرین طناز جان
جمعه 1400/10/10، ساعت 21:21