آشنایی با ثنا یزدانی
ثنا یزدانیششم گروه استعدادتحلیلی تابستانه1401، کلاس 29
خبری ازش نیست !
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!