تماس با مدرسه

آدرس دبستان دخترانه نخبگان امید فردا شعبه ۱ دوره دوم : بلوار میرزای شیرازی ، روبروی بیمارستان کوثر            تلفن تماس: ۳۶۲۴۴۵۳۷_ ۳۶۲۴۴۵۳۸