صفحه شخصی آموزگار


فعالیت ها، گزارش ها و مطالب آموزنده آموزگار های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
مژگان جعفری
مربی هنرآوایی
دو شنبه 1401/07/18، ساعت 9:12

▪️تاثیرات موسیقی و بازی ریتمیک:

با توجه به تحقیقاتی که در زمینه روانشناسی موسیقی کودک انجام شده است، موسیقی می تواند به طور همزمان عقل، احساس و جسمکودکان را به تکاپو بیندازد.

موسیقی وبازی اثرات رفتاری قابل‌توجهی دارد، از بهبود عملکرد اجرایی و حافظه کار، افزایش تمرکز،افزایش توانایی مقابله با احساسات و اضطراب.

کودکان از طریق بازی و حرکت، آنچه را که می‌شنوند، نشان می‌دهند: روشی عالی برای آگاهی از ریتم و شخصیت موسیقی و یک روش پویا برای یادگیری است.

حمیده بهزادی
آموزگار پایه اول الف
پنج شنبه 1401/07/07، ساعت 13:5