جشن افتخار گلرخ هوشداران

جشن افتخارآموزشی، کسب مقام اول ناحیه در المپیاد علوم( مرحله دوم ) گلرخ هوشداران ششم ج، کلاس 22
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...