جشن افتخار گلرخ هوشداران

جشن افتخارآموزشی، کسب مقام دوم ناحیه در المپیاد تولید محتوی گلرخ هوشداران ششم ج، کلاس 22
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...