جشن افتخار کیانا طالقانی

جشن افتخارآموزشی، کسب مقام اول ناحیه در مسابقات علمی پژوهشی ( ادبیات مهارت خواندن ) کیانا طالقانی ششم ج، کلاس 22
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...