جشن افتخار گلرخ هوشداران

جشن افتخارآموزشی، کسب رتبه اول در المپیاد علوم پژوهش سراری رازی سال تحصیلی 1401-1400 گلرخ هوشداران ششم ج، کلاس 22
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...