جشن افتخار کیانا طالقانی

جشن افتخارآموزشی، کسب رتبه سوم در المپیاد علوم پژوهش سراری رازی سال تحصیلی 1401-1400 کیانا طالقانی ششم ج، کلاس 22
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...