جشن افتخار گلرخ هوشداران

جشن افتخارآموزشی، دریافت دیپلم افتخار در جشنواره بین المللی ریاضیات کانگورو گلرخ هوشداران ششم ج، کلاس 22
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...
ژینا شاه حسینی فارسی  ششم ج، کلاس 22
گلرخ بهت تبریک میگم افرینننننن
شنبه 1399/11/11، ساعت 15:35