جشن افتخار کیانا طالقانی

جشن افتخارپژوهشی، کسب مقام اول مسابقات علمی پژوهشی کشوری ادبیات ( رشته مهارت خواندن ) کیانا طالقانی ششم ج، کلاس 22
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...