جشن افتخار روشا عبدی

جشن افتخارآموزشی، برگزیده مسابقات جابربن حیان مرحله ناحیه روشا عبدی ششم ششم الف، کلاس 8
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...