جشن افتخار آوا مباشرت

جشن افتخارآموزشی، برگزیده مسابقات جابربن حیان مرحله ناحیه آوا مباشرت ششم الف، کلاس 20
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...