جشن افتخار الناز میرحاصلی ایگدر

جشن افتخارآموزشی، برگزیده مسابقات جابربن حیان مرحله ناحیه الناز میرحاصلی ایگدر پنجم الف، کلاس 17
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...