جشن افتخار رونیکا مختاری

جشن افتخارآموزشی، کسب مقام اول ناحیه در المپیاد علوم( مرحله دوم ) رونیکا مختاری ششم ششم ب، کلاس 9
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...