جشن افتخار ملیکا طباطبایی فر

جشن افتخارآموزشی، کسب مقام دوم ناحیه در المپیاد علوم( مرحله دوم ) ملیکا طباطبایی فر ششم ششم ب، کلاس 9
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...