جشن افتخار سیده شادان رضوی پور

جشن افتخارآموزشی، کسب مقام سوم ناحیه در المپیاد علوم( مرحله دوم ) سیده شادان رضوی پور ششم ششم الف، کلاس 8
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...