جشن افتخار آوا عباسی مهر

جشن افتخارآموزشی، کسب مقام دوم ناحیه در المپیاد ریاضی ( مرحله دوم ) آوا عباسی مهر ششم ششم ب، کلاس 9
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...