جشن افتخار آیلین رضایی

جشن افتخارآموزشی، کسب مقام سوم ناحیه در المپیاد ریاضی ( مرحله دوم ) آیلین رضایی ششم ششم ب، کلاس 9
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...