جشن افتخار طناز هاشمی دهقی

جشن افتخار طناز هاشمی دهقی

ششم ج، کلاس 10
نوع افتخار
ورزشی
توضیحات
برگزیده مسابقه پروژه ملی کنترل وزن و چاقی (کوچ ) مرحله ناحیه
2
تبریک
1
پیام
3
افتخار
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...
تبریک گفتن:
پیام های تبریک:
روشا عبدی ششم الف، کلاس 8 جمعه 1400/10/10، ساعت 21:21
افرین طناز جان