جشن افتخار طناز هاشمی دهقی

جشن افتخارورزشی، برگزیده مسابقه پروژه ملی کنترل وزن و چاقی (کوچ ) مرحله ناحیه طناز هاشمی دهقی ششم ششم ج، کلاس 10
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...
روشا عبدی  ششم ششم الف، کلاس 8
افرین طناز جان
جمعه 1400/10/10، ساعت 21:21