جشن افتخار پارمیس زارعی

جشن افتخارفرهنگی، کسب مقام برتر در مسابقات قرآن ناحیه -احکام پارمیس زارعی پنجم پنجم الف ، کلاس 5
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...