جشن افتخار آریانا کرمی

جشن افتخارآموزشی، رتبه دوم مسابقات شمیم طبیعت-جابربن حیان(ناحیه) آریانا کرمی پنجم پنجم ج، کلاس 7
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...