جشن افتخار آیلار دیندارلوئیان

جشن افتخارفرهنگی، کسب رتبه اول بخش رسانه و فضای مجازی جشنواره فرهنگی و هنری آیلار دیندارلوئیان ششم ب، کلاس 21
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...