جشن افتخار باران صادقی

جشن افتخارآموزشی، کسب مقام سوم در المپیاد علمی دومینو-پژوهش سرای جابربن حیان باران صادقی چهارم چهارم الف ، کلاس 1
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...
مهرآذین ملک پور  چهارم چهارم ج، کلاس 3
افرین باران جون
شنبه 1400/10/25، ساعت 10:53