جشن افتخار ملینا امیدی

جشن افتخاردیگر، کسب رتبه اول ناحیه در مسابقات اتللو ملینا امیدی ششم ب، کلاس 21
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...