جشن افتخار فاطمه روستا

جشن افتخارفرهنگی، کسب رتبه برتر دومین جشنواره حافظ خوانی 1401-1400 فاطمه روستا ششم الف، کلاس 20
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...