جشن افتخار درسا صادقی

جشن افتخارفرهنگی، کسب رتبه برتر دومین جشنواره حافظ خوانی 1401-1400 درسا صادقی ششم ششم الف، کلاس 8
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...