جشن افتخار درسا صادقی

جشن افتخار درسا صادقی

ششم الف، کلاس 8
نوع افتخار
فرهنگی
توضیحات
کسب رتبه برتر دومین جشنواره حافظ خوانی 1401-1400
2
تبریک
0
پیام
1
افتخار
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...
تبریک گفتن:
پیام های تبریک: