جشن افتخار روژینا فرخی نیا

جشن افتخارآموزشی، کسب مقام سوم ناحیه در المپیاد ریاضی روژینا فرخی نیا ششم ب، کلاس 21
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...