جشن افتخار سیده حانیه نقیب زاده

جشن افتخارآموزشی، کسب مقام دوم ناحیه در المپیاد علوم سیده حانیه نقیب زاده ششم ششم الف، کلاس 8
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...
1 X