جشن افتخار روشا اوجی

جشن افتخارآموزشی، کسب رتبه اول در مسابقات علمی پژوهشی رشته ادبیات ( گرایش خواندن ) مرحله ناحیه روشا اوجی پنجم پنجم ج، کلاس 7
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...