جشن افتخار حلما نوری زاده

جشن افتخارآموزشی، کسب رتبه اول در مسابقات علمی پژوهشی رشته انرژی های نوین ( گرایش کتابچه مصور) مرحله ناحیه حلما نوری زاده ششم ششم الف، کلاس 8
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...