جشن افتخار بنیتا بالقیس

جشن افتخار?، کسب مقام برتر مسابقات قرآن-حفظ موضوعی مرحله ناحیه بنیتا بالقیس دوم الف، کلاس 7
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...