جشن افتخار ویانا غلامی

جشن افتخار?، کسب مقام برتر مسابقات المپیاد رویش( بازی فکری_لیوان چینی)-مرحله ناحیه ویانا غلامی چهارم چهارم ج، کلاس 3
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...