جشن افتخار زوشا نجفی حقیقی فرد

جشن افتخارآموزشی، کسب رتبه اول در المپیاد علوم پژوهش سراری رازی سال تحصیلی 1401-1400 زوشا نجفی حقیقی فرد ششم ب، کلاس 21
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...