جشن افتخار نیایش کیانی

جشن افتخارآموزشی، کسب رتبه دوم در المپیاد علوم پژوهش سراری رازی سال تحصیلی 1401-1400 نیایش کیانی ششم ششم الف، کلاس 8
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...
1 X