جشن افتخار حانیه کازرونی

جشن افتخارآموزشی، کسب رتبه دوم در المپیاد ریاضی پژوهش سراری رازی سال تحصیلی 1401-1400 حانیه کازرونی ششم الف، کلاس 20
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...