جشن افتخار هستی کاظمی رودبالی

جشن افتخارآموزشی، کسب رتبه سوم در المپیاد تولید محتوا با کامپیوتر پژوهش سراری رازی سال تحصیلی 1401-1400 هستی کاظمی رودبالی ششم ششم ج، کلاس 10
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...