جشن افتخار ترلان ترسد

جشن افتخارفرهنگی، کسب مقام اول در جشنواره پیام مهر- رشته نقاشی مدادرنگی ترلان ترسد اول ج، کلاس 5
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...