جشن افتخار آتنا رحمن ستایش

جشن افتخارآموزشی، گسب دیپلم افتخار بیست و چهارمین دوره جشنواره بین المللی کانگورو آتنا رحمن ستایش سوم الف، کلاس 11
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...