جشن افتخار طناز گل کاری

جشن افتخار طناز گل کاری

ششم الف، کلاس 20
نوع افتخار
آموزشی
توضیحات
برگزیده مرحله اول المپیاد علوم سال تحصیلی 1400-1399
1
تبریک
0
پیام
1
افتخار
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...
تبریک گفتن:
پیام های تبریک: