جشن افتخار پرنیا جعفری

جشن افتخارآموزشی، کسب مقام اول ناحیه دو جشنواره گلستان خوانی ( نقاشی) پرنیا جعفری ششم ششم ب، کلاس 9
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...