جشن افتخار آنیسا سادات یزدان پرست

جشن افتخارآموزشی، کسب مقام اول ناحیه دو جشنواره گلستان خوانی ( انفرادی) آنیسا سادات یزدان پرست ششم ب، کلاس 21
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...