جشن افتخار رامیلا عبدالهی

جشن افتخارفرهنگی، کسب مقام سوم ناحیه در مسابقات قرآن ( قرائت ترتیل ) رامیلا عبدالهی ششم ششم آموزشگاه، کلاس 13
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...
1 X