آشنایی با کیانا طالقانی

سمت: دانش آموز ششم ج، کلاس 22
تاریخچه تحصیلی:
97-98: چهارم سال تحصیلی 99-98 - کلاس 40
98-99: چهارم ج - کلاس 43
سال تحصیلی 1400-1399: پنجم ج - کلاس 21
سال تحصیلی 1401-1400: ششم ج - کلاس 22
تاریخچه افتخارات:
سال تحصیلی 1401-1400: آموزشی - پذیرفته شدن در آزمون تیزهوشان سال تحصیلی 1401-1400 تبریک
سال تحصیلی 1401-1400: آموزشی - کسب رتبه سوم در المپیاد علوم پژوهش سراری رازی سال تحصیلی 1401-1400 تبریک
سال تحصیلی 1401-1400: آموزشی - کسب مقام اول ناحیه در مسابقات علمی پژوهشی ( ادبیات مهارت خواندن ) تبریک
سال تحصیلی 1401-1400: فرهنگی - کسب رتبه برتر دومین جشنواره حافظ خوانی 1401-1400 تبریک
سال تحصیلی 1401-1400: پژوهشی - کسب مقام اول مسابقات علمی پژوهشی کشوری ادبیات ( رشته مهارت خواندن ) تبریک
سال تحصیلی 1401-1400: آموزشی - کسب مقام اول ناحیه دو جشنواره گلستان خوانی ( انفرادی) تبریک
سال تحصیلی 1401-1400: آموزشی - برگزیده مرحله اول المپیاد ریاضی سال تحصیلی 1400-1399 تبریک
سال تحصیلی 1401-1400: آموزشی - برگزیده نهایی المپیاد ریاضی ( رتبه اول ) تبریک